Report z XenaConu 2002 - Borač
(8./9. - 11. srpna 2002)

napsala: Doga II.


Podotýkám, že tento report zapisuji pouze ze svého pohledu, a tak se za případné nesrovnalosti omlouvám a děkuji za pochopení… Vzhledem k tomu, že po tomto conu se našlo ‚reporto-pisatelů' velké množství doufám, že mi jeden nepovedený a možná i necenzurovaný report bude odpuštěn… Ne nadarmo se mi občas přezdívá Psavec II. - a tak Vás předem varuji, že report je nikolivě krátký....

Čtvrtek 8. srpna 2002

Unavovat čtenáře tohoto reportu podrobnostmi mého a Darhiina odjezdu opravdu nehodlám, vždyť každý ho prožíval jistě podobně… Uprchnutí z práce o několik hodin dříve, krosna v kupíčku lidem padá na hlavu zcela běžně a ničím zvláštním jistě nebylo ani hlášení pana průvodčího v podobě: "Borač hlavní nádraží, vystupovat!".

Po tom, co jsme se s Darhií vypotácely z vlaku, jsme před námi uviděly jakousi ženštinu, kterou jsme spatřily již v Tišnově. Lidí s krosnami na zádech po Borači opravdu mnoho neběhá a taky jsme věděly, že již dnes se má dostavit Saša ze Slovenska, kterou jedinou nebudeme znát. Stydlivě, jak je naším dobrým zvykem:), jsme si inkriminovanou osobu, s walkmanem v uších, cestou k obecnímu úřadu, kde se con stejně jako minulý rok odehrával, prohlížely a čekaly, že třeba dá nějaké xení znamení. Žádného ‚yellu' či ‚pinche' jsem se však nedočkaly… Po zjištění, že dotyčná přešla cílové místo, jsme se jaly nesměle pokřikovat: "Haló, tam nechoďte! To je tady!", avšak od chybného směru jsme ji neodvrátily… Po nějakém čase se naše drahá Saša dostatečně ‚prošla' a konečně se dostavila na správné místo konání…:)

Důvodem, proč jsme se někteří z nás do Borače dostavili o den dříve, byla snaha o provedení nějaké organizační práce, prostě o přípravu na páteční oficiální zahájení…

Při této činnosti jsme pořadatele a jejich věrné také nalezly a tak jsme se pozvolna formou kritiky a překážení i my (D&D2) ponořily do příprav XenaConu 2002… Po tom, co ostatní na naše "pomocné rady" ("Máš to křivě!") a "poznámky" ("Kdyby ten igelit na okně ještě posunul, tak by na mě nesvítilo to sluníčko a já bych si nemusela přesedávat!") reagovali podrážděně, jsme s Darhií pochopily, že nás nejsou schopni dostatečně ocenit a tak jsme počaly zdobit spací místnost xeními obrázky. Naše krásné a nápadité obrazce, některé se skrytým významem (Buď zdráv velký Saurone!;)) jistě utkvěly všem návštěvníkům nadosmrti v jejich xeních myslích… Snad jen Bobo-sloup nebyl v této části obecního úřadu naší prací, tuto nesymetrickou ošklivost;) si způsobil Bobo dobrovolně sám…;o))))

Prováděly se ještě spousty dalších věcí, které si ani normální účastník neuvědomuje, počínaje od zatemnění oken přes vraždění pavouků a konče vylepením navigace po vesnici za asistence pobavených pohledů místních domorodců. Snad jen Molir se žádných těchto prací nezúčastňoval… Po celý čas si hrál u počítače a nejednou si dokola pouštěl některé dialogy z XWP…:)) Konec legrace! Obětavý Molir dodělával na poslední chvíli titulky! Za to je většina, včetně mě, samozřejmě velmi vděčná. Ještě připojuji díky, že debata o slově "lozit" byla stejně zbytečná jako kterákoli jiná poslední dobou….;o)))

Když jsme relativně dokončili "organizační" práce, tak jsme se shodli, že si zasloužíme odpočinek… Já i s druhým ‚Dédéčkem' jsme si udělaly kafíčko a okolo nás se, jako vosy na bonbón, přišoupali na židlích ostatní: Saša, Věrunca, Sharka, Warlock, Andulka, Bobo, The Miro a Sir Jox. KeCal se přidal až po tom, co se otevřela "vizitka" od Saši a to v podobě Spišské borovičky. Je důležité poznávat ostatní xenity a toto byl jistě krok správným směrem. Co si budem povídat, zábava se rozproudila rychleji a dokonce i Molira jsme přemluvili, aby laskominu chuti jehličí vyzkoušel. Ke klábosení jsme jako kulisu zvolili video z L(F)LConu, aby Saša poznala blíže, co jsme zač. Při soundtracku ‚Lyr' už s ostatními vesele křepčila na pódiu. Zřejmě se všichni připravovali na sobotní Xena dance party… Trénink je více než důležitý…

Proběhla taktéž rádoby zkouška sobotního dividla, ale v jakési improvizační verzi, ve které vystupovala hrdinka Xena - alcohol princess, která se obětavě vrhla do záchrany vesnice, které došla vodka!;o)))

Jako tečku za příjemným "večírkem" započala Sharka filozofickou debatu na téma "Chovat se dospěle či naopak…" Obávám se, že do 3:30 hod, kdy jsme nechaly vyhrát naše ospalá víčka, jsme se nedobraly žádného pořádného vědeckého závěru…:)))

… po přípravných pracích některá těla (Sharka, Věrunca i se svým kloboučkem:) a Saša) unaveně spočinula na ‚seslích'. Bobo s Warlockem se únavě brání s rukou v bok a opřeni o stůl. Dělají, že pozorují, co Andulka vytváří na PC, ale to je koneckonců taktéž vidět na plátně, že…;)

‚Vizitka' od Saši (a nejen její;o)) už byla evidentně ‚ukázána', Warlock již kameruje, The Miro se chopil kulisového Eliho, druzí dva Mirkové to pobaveně sledují a na plátně běží ‚tančící had' z L(F)L conu…;o)))


:o) Byli tací, kteří proti únavě bojovali seč jim síly stačili….;)
Hurááá únava nezvítězila… šup na podium - Andulka, Saša, Sharca, The Miro, Mireček, Bobo a Sir Jox.…vše shovívavě z ‚věže' pozoruje náš bůžek Blolek…;)
Ssssss… je tady had - odzadu jsou tyto dílky v podobě Mirečka, dále pokračuje Věrunca, Saša, Andulka, Sharca, Sir Jox, Miro a vedoucí hlavou je Bobo… Vše natáčí Warlock a v popředí fotí Darhia…


A už je tady dividlo! Xena Alcohol princess!!! Zaporák Miro drží v ruce tématickou rekvizitu…;o) A zde si všimněte jak improvizující herci, jednak mění své role (Warlock si střihl Joxera:)) a druhak židli vydávají za křoví…;o)Pátek - 9. srpna 2002

Příjemné a krásné bylo naše probuzení do nádherného, hlasitou hudbou nerušeného jitra ("Karle, pojď už!") a po zkulturnění našich zbědovaných tělesných schránek, jsme se pustili do posledních kosmetických úprav Boračského obecního domu. Tudle dodělat ‚válecí stůl' Hudson Leick, tamdle pracně pověsit Eliho, vůbec se mu nechtělo…! Potom jsme se s Darhií vrhly na stavbu stanu, protože jsme osoby praktické a známe zrádnosti, které se dostaví, pokud spí tolik lidí v jedné místnosti:)) Po nákupech v místní večerce ‚U Kadla' a ze slušnosti vedené rozmluvě s "Kadlem" o záplavách v nedaleké vesnici, jsme se s druhým písmenem "D" uvelebily na MÝCH schodech a započaly jsme hrát karty a také hlídat, aby dovnitř nevešel nikdo nepovolaný a nespatřil ‚ochotníky', jak se věnují nácviku dividla…

Ráda bych se zmínila o tom, proč zrovna "MÉ" schody! Loni jsem totiž na XenaConu 2001 byla všemi zatracovaná, opovrhovaná kuřačka a dobrovolně vytlačená na tyto schody. Ve finále se mnou ‚basu držela' alespoň Darth Annaud (tímto zdravím její plíce;)) a nekuřák Darhia… Pravda po shlídnutí neveselých ‚Friendů', se k nám přidala i jedna ze tří tehdy přítomných slovenek (Kami?), protože neunesla všudypřítomné zarmoucení z toho, že Tapert Xenu opravdu nechal umřít! Což ostatně těžce rozdýchával asi každý, kdo FINy viděl poprvé... Již tehdy se však většina účastníků stále na schody přemisťovala a tím mé kuřácké teritorium zmenšovala a provokativním pokašláváním nelibost ve mně vzbuzovala… Letos se naštěstí počet kuřáků navýšil a tak jsem na případný boj proti nekuřákům nebyla sama...;o)

Ale zpět na stráž... Zatímco jsem stačila 6 x za sebou prohrát karetní hru Autobus, ještě že nehraju ty čertovy obrázky o peníze, dividlo se docvičilo a nastala 15 hodina, což byl přesně čas pro pomyslné přestřihnutí slavnostní stužky. Byl čas vpustit xení veřejnost dál... Všichni jsme zaplatili vstupné a na různé části našich oděvů jsme si navěsili jmenovky a totéž jsme postupně požadovali od každého nově příchozího... Organizace a pořádek musí být!

Nejprve se všichni ubytovali, potom zmateně přecházeli po promítací a spací místnosti a posléze se celkem velká část přesunula kam jinam než na klábosící betonovou svatyni... Započala spousta různorodých debat, ale jedna byla nejhlasitější a smíchem také nejvíce doprovázená... Na schodech se nás sešla směsice Čechů a Slovenek a tak muselo logicky dojít na narážení do jazykových bariér... Protože my xenité jsme však tvorové zvídaví, snažili jsme se, diskuzí o nich, o jejich odstranění. Pro mě tato část conu byla velmi zábavnou a tudíž podstatnou, pokusím se tedy v češtině o nedokonalé přiblížení alespoň části rozhovoru:

Saša: "Věrunca mi říkala, že pantofle se ve Veřovicích řeknou... jééé jak to jenom bylo.... Věrunco, jak si to říkala ty boty?"
Věrunca: "Cukle - cuklíky ..."
Saša: "Jo Cukle, to je co?!"
Nějaký česky mluvící xenita (NČMX): "Hmmm to jo! To neznám....!"
Darhia: "Hele a znáte u Vás jarmilky... jako cvičky myslim....?"
Saša: "No jasně! Těm říkáme stejně...!"
NČMX: "Ty jsou teď děsně drahý..."
Nějaký slovensky mluvící xenita (NSMX): "Hej!"
NČMX: "Co? Ty na někoho voláš?"
Saša: "To je jako ‚áno'!"
Šárka: "To nemůžeš, protože u nás je to takový jako pokřikování na někoho..."
Saša: "Aha.... Už mi z toho slunce začíná ‚prihárávat'...."
Doga II.: "Cože Ti?!!!!!"
Saša: "No jako přihořívá...." - řečeno s krásným slovenským "ř";)))
Doga II.: Jo aha! Já už jsem se lekla, že něco jinýho..."
Zvedám se a s kroucením hlavy odcházím za roh pro něco do stanu... Mezitím Darhia Saše vysvětlí, co u nás znamená slovo "hárat" a Saša z toho dostane záchvat smíchu a hned se obhajuje, že toto na mysli opravdu neměla.... To už jsem zpět a je mi jasný, že Saša už s tímhle slovem bude v Čechách nakládat opatrně...;o))
Darhia: "Hele a máte u Vás tatranky?"
Saša: "No jasně!" a začne provádět náznaky ženské kulturistiky....
Všichni česky mluvící xenité (VČMX): "Hi hi hi hi........ Ne počkej, my myslíme jako ta-tran-ky.....!"
Saša: "No vždyť jo!" a nadále pokračuje v šermování rukou....
VČMX: nemluví, mají záchvat smíchu....
Všichni slovensky mluvící xenité (VSMX) se přidávají k VČMX, jen Saša stále ukazuje urostlou ženu z Tater.....
Darhia: "Hele, ale my tady v Čechách tatranky jíme!"
VČMX, VSMX i Saša: Smíchy slzíme a chvíli nemůžeme vypustit české ani slovenské slovo z úst....
Saša: Po tom, co se první rozdýchá "Cože? Vy je jíte? Vždyť to jsou takové baby z hor...."
Opět všeobecný záchvat smíchu.....
Doga II.: "Jéééé a to ještě nevíš, že my tady jíme i horalky!!!" Tohle už nese špatně každý, kdo je na schodech či v jejich blízkosti a bezvládně se hroutí k zemi, snažíce se přes křeče, způsobené nadměrným smíchem, dostat do plic alespoň něco málo kyslíku....;o)))))

Abychom toho snad neměli málo, tak nás Saša začala častovat čísly jednotlivých epizod XWP a k tomu jako bonus přidávala různé pantomimické úkony… Jednoznačně mi asi dlouho v mysli utkví díl číslo 312! Prapodivné spojení dvou rukou značí nabídnutí dlaně od Gábiny a následný průchod Xeny vodopádem na konci ‚Bitter Suite/Hořká suita':o) A to Saša sleduje Zinu teprve od března tohoto roku, nechci vidět následky tak po 3 letech…;o))

Okolo 19 hodiny jsme byli nahnáni dovnitř, kde jsme museli učinit ‚přímo hleď' směr pódium, které se rozhodli ‚okupovat' Mireček s Molirem a snažili se XenaCon 2002 zahájit. Potom nám byl sdělen program včetně zákazů a žádných povolení:) Z celého proslovu si pamatuji jen, že se po promítnutí jedné epizody všichni přesuneme k táboráku, že nesmíme na houpačky, musíme se ve spací místnosti přezouvat do bačkůrek a když něco ‚kolektivně s děvčaty provedeme na záchodech' tak to máme neprodleně ‚prásknout' někomu z pořadatelů. Vím, je to málo, ale vzhledem k tomu, že jsem hlava děravá a že oběma řečníkům, díky prapodivnému mikrofonu, bylo rozumět každé čtvrté slovo, je to docela dobrý výkon!

Poté následovalo promítání epizody ‚When Fates Collide/Když se střetnou osudy (Když zhavarují osudy)' s titulkami. Když se na konci dílu děvčata opět šťastně shledala - "Hey!" - "Hi!":o)), uznali jsme, že je ten pravý čas na chvíli se řídit podle programu a odkvačit k táboráku… Tentokrát již oheň nebyl hned vedle budovy, ale poměrně vzdálen kdesi na louce, kam se šlo podél řeky a cesta byla vzdálená tak 500 - 600 m a v noci bez baterky 700 - 800 m, vím o čem mluvím, šla jsem to 3 x tam a zpět…, tak okopané špičky u bot jako já má jen málokdo!:o)) Tam se kolektivně opékaly, na různě vtipně zakřivených prutech, špekáčky a povídalo se ve skupinkách. Po nějakém čase se většina umaštěných a přecpaných táborníků zvedla a šla sledovat závěrečný dvoudíl ‚A Friend In Need/Přítelkyně v nouzi' - Oba díly nesestříhané, nepřerušované, na plátně, v noci a s titulkama… Ideálnější podmínky si xenita pro shlídnutí smutného a zároveň dokonalého konce seriálu nemůže přát…
Stala se však neodpustitelná věc! Našli se někteří xení barbaři, kteří si toto nechali ujít a raději zůstali u ohně. Obžalováni a následně předvoláni jsou: Věrunca, Darhia, Vítek, Jitka, Kenny, Mireček, Andulka, Warlock, Tomáš, Sharca, no i ty Dogo II.!
Žalobce (Ž): "Tfujtajbl, že se nestydíte!"
Obžalovaní (O): "Stydíme!"
Ž: "Proč jste se tak odporně provinili?!"
O: "Chtěli jsme zpívat u kytary a čučet do ohně…"
Ž: "Snad to nechcete vyvyšovat nad Xeninu smrt!!!"
O: "Ne, to určitě ne! Vždyť nám ani to pivo nechutnalo…, ani to víno s colou… A tak vesele, hlasitě a falešně jsme zpívali jenom proto, abychom udělali radost Věrunce…"
O: "Takže toho litujete?"
Ž: "Jo, samozřejmě… asi… možná…. nejspíš… noo… ano…"
O: "Je vidět, že to myslíte upřímně a tak dostáváte podmínku do dalšího conu a za trest si ‚FINy' musíte pustit doma!"
Doga II.: "Prosím, prosím… Já už jsem se domluvila se Sirem Joxerem a on slíbil, že mi to nahraje… Ostatním nevěřte, určitě kecaj', ale já Vás jistě nezklamu, fakt…!"
Ž: "Co si to… Nikdo vám nedal slovo! Nevíte, že nesmíte hovořit bez vyzvání?! A co to je za nexení jméno Doga…? A ještě k tomu dvě…??! Sir Joxer, to je jméno!!! Ale nějakej pes…. No dobrá…. Radši už běžte nebo si to ještě rozmyslím…."

Páteční nácvik dividla, ještě než jsem šla prohrávat na schody, tak jsem vyblejskla naše herce a herky... teda herečky...;) ‚Hubujícího' Mirečka s úsměvem a bublifukem sleduje Věrunca a zády se ke mně otočila Sharca, Sir Jox i Andulka.

Na relativně rovných prutech si večeři opékají: "Sokol?, Molir, Bobo, Kubulla, XENaimer, Ziina a VojtaZatímco většina sleduje Friendy, my se věnujeme zpěvu: Kenny, Vítek, Věrunca a její kejtra, Mireček a JitkaBěhem zpěvu se dá stíhat spousty dalších věcí: Tomáš doporučuje chléb, Darhia si zřejmě prosvěcuje koleno baterkou, Sharka s ‚kynoucí' rukou trénuje pískání na Argo, Andulka tomu nevěří a Warlock právě mě fotografku spražil jedním se svých temných pohledů:)Sobota 10. srpna 2002

Ráno jsme byly vzbuzeny a nalákány ze stanu na promítání Ring trilogy... Kdybychom si tak lépe pamatovaly program!!! Po zjištění, že se pouštějí bloopery ze 6. série, které jsme už několikrát viděly, už se nám do spacáků zpět vracet nechtělo a tak jsme se přezuly do bačkůrek a snažily jsme se rozlepit oči a nebo vypadat alespoň trošku vzhůru....;o)))

Po úplném probrání každé buňky v našich tělech započalo promítání úchvatné Severské trilogie. Po epizodě ‚The Rheingold/Zlato Rýna', kde se Xena nádherně kysele přetvařuje, ať už před Odinem či rýnskou pannou, následovala velmi zajímavá přednáška o hudbě Josepha LoDucy v XWP. Přednášející Saša přestala žertovat:) a s evidentním zájmem nám sdělovala věci, které byly pro většinu přítomných naprostou novinkou… Třeba co/koho znázorňuje úvodní znělka, jaký hudební nástroj je použit nestandardním způsobem, z jaké země onen instrument pochází, odkud LoDuca čerpá inspiraci a různé jiné informace, které byly doplňovány aktuálními ukázkami z šesti xeních sountracků…

Dále následoval díl ‚The Ring/Prsten', Grinhilda je jednoznačně největší kočkou celého seriálu;), po kterém na pódium vystoupal Kubulla a začal nám vyprávět o conu v Londýně, kterého se nedávno zúčastnil... Vyprávěl o ‚setkání' třeba s Hudson Leick (Callisto) či Claire Stansfield (Alti). Podle jeho popisu a fotodokumentace jsou to vážně hodně.... ééé.... svérázní (svérázní milý čtenáři chápej jako, že jsou totálně praštěný...;o)) jedinci. A po tom co Kubulla i se svými pomocníky (Vojta, Ziina, XENaimer a SeXena) názorně na pódiu předvedl například jak začne Hudson kvůli odstranění nervozity nepříčetně řvát, k čemuž přidal vyprávění o tom, jak si Claire s Timothym Omundsonem (Eli) prohodila oblečení, má člověk pomalu pocit, že může být za nepřítomnost herců z našeho seriálu snad dokonce i vděčen...!;))) Následující větu adresovanou oblíbeným hercům, zřejmě uslyšíte na málokterém srazu fanoušků: "Óóó díky, že jste nepřijeli!":o)))

K uzavření ‚prstenové trojice' zbýval už jen ‚The Return Of The Valkyrie/Návrat Valkýry'. Xena (možná v tom má prsty spíš Rob Tapert:o)) opět nezklamala a potvrdila svůj špatný vkus co se týče výběru mužů;) Gabča zas po ‚sněhurkovském' probuzení z ohnivého spánku, políbena né princem anóbrž ‚zapomnětlivou' přítelkyní (a Beowulf se tak těšil...:)), jistě děkovala permoníkům za stříhání ofiny, pletení copánků a holení podpaždí...;o)

Následná projekce blooperů ze 3. série, byla přerušena servírováním prasete... U pojídání polouzeného pašíka a popíjení pivíčka jsme se s Darhií ocitly ve slovenské přesilovce...;o) Naproti nám sedělo ‚pomlaskávající si':) ‚družstvo': Saša, Gia a její sestra Nely... Opět jsme probraly něco z lingvistického soudku, tentokrát nám bylo sděleno, že k ‚nedorozumění' dochází, protože my Češi mluvíme příliš rychle, máme prd intonaci a snad u toho ani nedýcháme!!! Od stolu se díky nově nabitým informacím zvedala zvláštně pomalu artikulující ‚Dédéčka'... Ještě že máme tak malou výdrž a venku na schodové siestě už jsme zase vesele a hlavně RYCHLE brebentily...:)

Abychom snad neměli přednášek málo, mikrofonu se chopila SeXena a začala přibližovat další tvorbu pánů Raimiho a Taperta, představováním seriálu ‚Cleopatra 2525' a ‚Jack Of ALL Trades'. Poté se na schodech (jak jinak!:)) konalo dvouhodinové kvízování, které připravilo už z loňska ověřené duo Kubulla & SeXena. Ani o jednom z těchto bodů programu Vám toho bohůmžel mnoho nesdělím. Ráda bych se touto formou oběma tvůrcům za svoji nepřítomnost omluvila. Přednášky jsem se nezúčastnila, jelikož jsem už dříve zahlídla ‚ukázky' z oněch seriálů, které jsou s nějvětší pravděpodobností nad mé omezené chápání...;o) No a kvíz jsem vynechala, protože příliš nevynikám v pantomimě, v číslech, v názvech a potupu, kterou jsem zažila minulý rok v podobně ubohého 1 bodu (slovy ‚jednoho'!), bych už asi podruhé nepřežila...:)))
No a nebo jsem se ani jednoho nezúčastnila, protože jsem v doprovodu některých jedinců s pyromanskými sklony (Jitka, Věrunca, Darhia, Kenny, KeCal, Andulka, Sir Jox, Warlock a Vítek) šla pálit dřevo, aby se nemuselo pracně odvážet zpět na pilu... Vyberte si...;o)

Když jsem se vrátila od ohně, akorát dorazila naše cyklistka Maddy ("Odkud že's to přijela? Z Olomouce???!") a s nikdy nemizícím úsměvem na rtech nám sdělila, že tu samou vzdálenost hodlá ujet i zpět!!! Doufám, že se jí tento pokus o sebevraždu nezdařil;) a dojela v pořádku domů...

Než jsme mohli po 20 hodině usednout pod pódium, tak jsem prožila celkem krušné chvíle, protože se mi již 1,5 hodiny u ohně chtěla ‚konat jistá malá potřeba' (no prostě se mi chtělo čůrat:)) a po návratu k budově jsem narazila na zamčené dveře... Ještě asi 20 minut jsem prožívala muka, jež jsou jistě velmi podobné těm, které mě čekají v Tartaru... Močový měchýř nápor vydržel (po kolikáté už?;)) a tak jsem si mohla vesele i s ostatními vychutnat zlatý hřeb večera - Salmoneovu theatrální kompanii, která uváděla hru "Další nudný den v životě".

Představení zahájil Vypravěč (Molir) oznámením objevu dalšího xeního svitku, který však není celý... Údajný konec je doplněn díky anonymnímu dopisovateli (Áres). Linie příběhu je taková, že Xena (Sharka) chce své řemeslo pověsit na hřebík a raději by se věnovala představě ‚krásného a šikovného muže':) a Gabriella (Mireček) ji tento nerozum vymlouvá. V té chvíli přibíhá vesničan (The Miro) a táže se, zda není přítomen nějaký hrdina, objevivšího Hercula (kus papundeklu) odmítá se slovy, že shání hrdinu a ne špatného zedníka. Gabriella Xenu přemluví, aby ještě naposledy konaly dobro. Vesnice je samozřejmě zachráněna (k našim hrdinkám se nezapomněl klasicky připojit Joxer (Sir Jox) a začíná se řešit obligátní otázka, kdo za tímto nekalým činem stojí. Xena na návrh Gabči spočítá své zhrzené milence, kteří by připadali v úvahu, ale žádný neodpovídá profilu zločince z právě zachráněné vesnice. Vydávají se tedy do chrámu boha války, který je napadá jako jediná možnost. Área (Warlock) přistihnou při ‚relaxačním programu' s bičem a se svojí sestrou Afroditou (Věrunca). Když se zjistí, že to není výjimečně Áreova zásluha, vydávají se na jeho radu za zlým a podlým padouchem Blbolasem (The Miro)... Gabriella si vynutí postup podle jejího plánu. ‚Předstoupí' před banditu a začne ho opěvovat, zatímco Xena s Joxerem ‚mastí' v nedalekém křoví karty. Když se to naší bardce vymkne z rukou, princezna bojovnice ji zachrání a s Blbolasem svede boj na život a na smrt, který probíhá ‚interaktivně' skoro po celém prostoru obecního domu. Když se vítězně navrací s odťatou hlavou soka, spatří svoji přítelkyni v Joxerově náručí a po tom, co jí je sděleno, že si s ním hodlá založit rodinu, se zhrouceně vrhá na zem a truchlí. Příležitost využívá Áres a Xenu odvádí.
Zdánlivý konec se však nekoná, protože na pódium vstupuje Molir a sděluje, že se našel správný konec svitku a vše je jinak... Děj se vrací do chvíle, kdy Xena přibíhá s hlavou Blbolase a Gabča ji oznamuje, že už ví, jaký je smysl jejího života... Je jím Xena a jejich společná cesta. Obě se zasněně chytnou okolo ramen a odcházejí papírovým západem slunce a vše končí tak, jak má...
Jako dodatek uvádím, že v představení jsou ponechány reklamy a je dokonce obohaceno i o zpěvy a ‚tanec'. Svoji, i když malou ale podstatnou:) roli tam ‚sehraje' i Iolaos s Alti... Kulisy náročně a obětavě měnila další členka SFKBJ Andulka.

Po úspěšném odehrání tohoto klenotu se herci ocitli v zajetí diváků a byli nuceni vyprávět zážitky:) a nechybělo ani focení s fanoušky... Představení mělo i své ‚bloopery': Afrodita/Věrunca měla jisté problémy s otevřením svého bublifuku, Joxer/Sir Jox byl neplánovaně napíchnut na jednu z rekvizit a Xena/Sharca při závěrečném odhození Blbolasovy hlavy se neomylně trefila do nedaleko stojící kamery na stativu... To vše však k umění patří...

Poté přišla na řadu ‚profláklá' komediální xení dílka ‚Been There Done That/Byla tam, udělala to(Byvší tam, udělavší tamto)' - zde jsme se mohli poučit, že hraní s Joxerem není vždy životu bezpečné a také jsme v praxi viděli Xeninu zálibu v tuřínu...:o) V těsném závěsu bylo ‚Fish, Femmes and Gems/Ploutve, krásky drahokamy' - zde nás mohl pobavit opičí muž Joxer nabízející skvělou ‚mravenčí' snídani Gabrielle z Olympu či snad Xenina šupinatá dvojčata...;)

Projekce pokračuje odhlasováním epizody ‚Many Happy Returns/Blahopřeji' - X a G si zde provádějí skvělé vtípky v podobě začernalého dalekohledu na oku Gabči či vyklopené nádoby s rybími vnitřnostmi na vykoupané hlavě Xeny...

Při různých přestávkách mezi díly jsem setrvávala venku před schody a tak se mi naskytl pohled třeba na šermující Darth Annaud, Darhiu, Sira Joxe či Neroye. Také jsme byli ‚obšťastněni' libozvučným hlasem boračské lady v již notně podroušeném stavu, která nám své sympatie vyjadřovala sliby v podobě zavolání policie, a ta už nám i ‚tý naší Xeně' prý ukáže... Pánové v uniformách ani ona lihová víla nám však nic neukázali a tak jsme mohli v sobotním večeru pokračovat tak trošku nepovedeným pokusem o Xena dance party při promítání epizody ‚Lyre, Lyre Hearts On Fire/Lyra, lyra srdce v ohni' - Nechápu, proč Xena odmítla toho pěkného uhrovatého hocha co jí dohodila Cyrene!:) Od hudby jsme se nevzdálily ani ‚třistadvanáctkou' (zdravím Sašu a její klub pantomimy:o)). Ano samozřejmě je řeč o ‚The Bitter Suite/Hořká suita', kterou jsem však strávila na schodech ve společnosti Jitky a naší družné debaty.

Okolo 2:30 hod jsem už díky ospalosti většiny xenitů byla donucena k provedení základní hygieny a následnému ulehnutí do stanové ložnice.

- Všichni napjatě poslouchají Sašiinu sobotní přednášku, při které jí asistuje Molir.- Kubulla nám vypráví o Londýnském conu, přičemž mu pomáhá Ziina s Vojtou a Claire z plátna...- Že by?! Ano! Pašík je tady! Někteří nedočkavci dokonce poodstupují i od našich milých schodů, aby mohli tu dobrotu spatřit jako první...- Tak toto jsme prováděli zatímco SeXena přednášela... Na Warlockovo pyramidoidní dřevěné snažení hledí: Mireček, Darhia, Jitka, Sharka, Sir Jox, Vítek, Věrunca a Kenny... Dřevo se beze zbytku a bez zapálení okolí podařilo spálit, aniž by Mireček musel používat tu ohavnou růžovo-fialovou nádobu, co má v ruce...:)

- Divadlo právě začíná... Xena v ‚taverně' přínáší Gabče jídlo....
- ...Hercules zpívá svoji tesknou píseň, při čemž ho hudebně a tancem doprovází Gabča, Xena a vesničan...- A jsme v Áreově chrámu... Xena se právě snaží z Área dostat, zda vězí za útokem na vesnici, čemuž přihlíží Gabča s Joxerem.- Reklama (Algida:))! Andulka mění kulisy a Xeně s Gabriellou se nepodařilo nepozorovaně odejít do nedalekého křoví, protože Joxer za stromem se stále budí...


- Gabriella právě sděluje Blbolasovi, že by o něm ráda napsala nějaký pochvalný epos, znuděně to poslouchají Joxer a Xena za kulisou stromu...


- Vypravěčem přinesený správný konec příběhu vzbuzuje nelibost u Joxera a Área, probíhá příprava na opětné zahrání konce...- A je tu konec! Za bouřlivého potlesku se naši umělci klaní;) Věrunca jako Afrodita, Warlock jako Áres, Mireček jako Gabriella, Sharka jako Xena, Sir Joxer jako Joxer, The Miro jako Blbolas a vesničan.... Byli jste ÚŽASNÍ!!!

- Otravná Darhia si vynutila foto se Xenou...:) Sharka se jako pravý profesionál přinutí k úsměvu a s naučeným postojem se staví tváří tvář mému fotoaparátu...

Neděle 11. srpna 2002

Ráno došlo k menšímu zaspání a tak se Molir hned vrhl na trošku špatně slyšitelné představování pár dílů ze šesté série, což bylo nutné pro pochopení následujícího dílu ‚You are There/Jste u toho' - Michael Hurst jako reportér nám odkryl různá tajemství. Například Hercules je veden jako neplatič u frimy ‚Cháron, spol. s ručením až za hrob'. Spatřili jsme jak Xena nádherně kope do sedací části severského boha Odina, láskyplné Eve by mohl závidět i dlaždič, ale jak to opravdu je mezi Gabčou a Zínou jsme se díky vybité baterii nedozvěděli... ;)

Další produkce věnovaná zesnulému Kevinu Smithovi (Áres), již byla uváděna bez titulků: ‚Old Ares Had a farm/Starý Áres farmu měl(Farma strýčka Área)' - Děvčata měla pěkné ‚farmářské oblečky' a Áres byl ve svých kožených kalhotách opravdu k nakousnutí. Velmi vtipné bylo také jeho spaní s našimi hrdinkami v jedné posteli, při kterém svržený bůh plnil bobříka: Přikryj se dečkou 10 x 10 cm... a nefuň tolik!:)

Další díl s věčným svůdníkem zasazený do současné doby byl ‚Soul Possession/Duševní vlastnictví', kde již naše známá Annie a spol. zjišťují, že Xena byla okolnostmi donucena si Área vzít a tak je potřeba přeprat jednoho sebevědomého motorkáře a svatební smlouvu zničit.

Obligátní hromadné foto na ještě obligátnějších schodech je již hotovo a čas začíná odtikávat poslední conové minuty, je potřeba provést úklid místa, kde jsme strávili tak příjemný víkend. Probíhá rozdělování uzenin, uskutečnění několika posledních soubojů (většinu jich začal bojechtivý Tomáš:)) a skupinová likvidace terčové podobizny Taperta... Zbývá už jen v duchu či nahlas děkovat pořadatelům, rozloučit se, každý usednout do svého dopravního prostředku, ujíždět směr domov a doufat, že tato akce nebyla poslední.

S touto myšlenkou jsem nasedla společně s Věruncou, Darhií, a Molirem do auta, které řídil Tomáš. Večer mě ještě čekala tzv. schůze, kdy jsem se shledala s přáteli, kterým jsem se bezvýsledně snažila atmosféru právě uběhlého víkendu přiblížit... Faktem je, že tuto krásnou šílenost dokáže pochopit jen člověk s pravým xením srdcem a tak jsem to vzdala...

Tento report je natolik dlouhý a obsáhlý, že už nehodlám čtenáře obtěžovat podrobnostmi mého návratu domů. U vás to určitě probíhalo podle stejného scénáře... Po vybalení krosny jste bezpochyby všichni radostně a bez husí kůže skočili pod studenou sprchu, protože Vám právě začala týdenní odstávka teplé vody...

A po nás ať přijde potopa......


- Tomu říkám hromadné foto! Tolik xenitů pohromadě jsem před conem ještě neviděla, natož abych je fotila...;) A to nejsme zdaleka všichni! Někteří už odjeli a někteří se na conu objevili jen na chvíli... Co ale nechápu, kam mi zmizel Sir Jox... Že bych Tě při fotografickém střídání přehlídla a nepočkala až se usadíš mezi ostatní??? Jsou holt věci mezi nebem a zemí....;)))

- Někteří se věnovali úklidu a někteří na to neměli čas...;)))) Do zbraně Sire Joxi a Orb!!! Andulka s Gabrielinou holí vypadá jako kdyby se k boji chtěla každou chvíli přidat...:o)))


- Už je tu vážně konec! Andulka se právě chystá odvézt 3 z 6-ti našich zahraničních účastnic - Ela, Denisa a Kami.- Poslední pohled na Boračský obecní úřad. Tak snad za rok.... Se schody se loučí Sir Jox, Darhia, Pavča, Matrix a Molir. A vpravo u našeho dopravního prostředku se ještě na poslední chvíli snaží poklábosit Saša, Tomáš a Věrunca

Zpět